Unit 4 Agresso  Exact software SEPA
  Home    SEPA    Support    Partners   
Introductie
Aanpak
Invoeringsrisico's
Wat bepaald Impact?
Waarom Rikas?
   
Rikas Consultancy
 
 
 

De oplossing/alternatieven

Het aanpassen van de betaalprocessen aan de SEPA standaarden vergt, zoals gezegd, inhoudelijke kennis en een goede regievoering. Deze combinatie van deze twee is essentieel. Vanuit Z-teams kunnen we teams leveren die beide aspecten beheersen, ervaring hebben met S€PA-implementaties en waarvan de samenstelling aangepast is op de klantorganisatie

De aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op:

 1. Een korte scan,
 2. Een volledige impactanalyse van SEPA op de klantorganisatie, en
 3. Een ingespeeld en afgestemd Z-team dat de binnen klantorganisatie de noodzakelijke aanpassingen regisseert en, waar nodig, doorvoert

Producten:
 1. Z-team SEPA Scan
  Aan de hand van de door Z-teams ontwikkelde SEPA checklist worden de voor het bedrijf relevante wijzigingen in het betaallandschap geïdentificeerd. Er wordt een advies uitgebracht over de acties die moeten worden uitgevoerd. Het doel van de scan is enerzijds de klant bewust maken van een probleem, en anderzijds om ons te kwalificeren bij de klant.
 2. Z-team SEPA Impact Analyse
  De consequenties voor de bedrijfsprocessen en de software systemen worden in kaart gebracht en worden uitgewerkt tot op het niveau waarop een overallplanning gemaakt kan worden. Er wordt een inschatting gemaakt van de capaciteit die nodig is om SEPA te implementeren. Het eindresultaat is een implementatieplan op maat voor de organisatie.
  Het doel van de Impact Analyse is voldoende informatie boven water te krijgen om een betrouwbaar plan te maken.
 3. Z-team SEPA Implementatie Aanpak
  De Z-team SEPA Implementatie Aanpak is de methodiek dat het bedrijfsspecifieke stappenplan realiseert. Het plan omvat alle aspecten van de implementatie zoals: projectvoorbereiding, software aanpassingen, data conversie, documentatie, aanpassen facturen, contracten en brieven, testen en implementatie aan bod.
  Het doel van de Implementatie Aanpak is de deelprojecten en regievoering beschreven en ingericht te krijgen.


Rikas Consultancy Biezelaar 6 5121 NR Rijen
T: +31(0)6 5578 5465 E: info@rikas.nl W: www.rikas.nl